Sun Coast Villas, Bulgaria Sun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, Bulgaria
>
Sun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas, Bulgaria
ПОСЕТИТЕЛСКА ПРОГРАМА

Sun Coast Villas ще предлага организирани посе-щения в периода от края на пролетта до средата на лятото на 2004. По-долу са дадени пред-ложенията ни за организираните посещения.

Дата Крайна дата на записване
30 април – 2 май 2004 до петък 23 април
21 май – 23 май 2004 до петък, 14 май
4 юни – 6 юни 2004 до петък, 28 май
18 юни – 20 юни 2004 до петък, 11 юни
9 юли – 11 юли 2004 до петък, 2 юли
23 юли – 25 юли 2004 до петък, 16 юли

Нашата програма ще се състои в това да ви посрещнем на летището и да ви съпроводим до хотела с микробус. Също така ще организираме транспорт на следващия ден за разглеждане на мястото. По това време вие ще можете да се срещнете с нашия персонал и да получите инфо-рмация за всички подробности за комплекса, които ви интересуват.

Ще предложим и обща обиколка на района, в това число и разходка из Несебър. Персоналът ни ще бъде на ваше разположение, за да ви препо-ръча ресторанти или да отговори на всички въ-проси, най-общо свързани с района.

Моля изпратете запитвания, свързани с резер-вациите на infobg@suncoastvilla.com

С уважение

Sun Coast Villas Ltd.


СПЕЦИАЛНО ЗА ВЕЛИКДЕН

Управителите на Sun Coast Villas Ltd. ще бъдат на обекта по време на Великденските празници през април:

от петък, 9 до понеделник, 12.

Посетете с нас мястото, където сме построили по-чивния комплекс на вашите мечти.

Нашата програма ще се състои в това да ви по-срещнем на летището и да ви съпроводим до хотела с микробус. Също така ще организираме транспорт на следващия ден за разглеждане на мястото. По това време вие ще можете да се сре-щнете с нашия персонал и да получите инфо-рмация за всички подробности за комплекса, които ви интересуват.

Ще предложим и обща обиколка на района, в това число и разходка из Несебър. Персоналът ни ще бъде на ваше разположение, за да ви препоръча ресторанти или да отговори на всички въпроси, най-общо свързани с района.

Моля изпратете запитвания, свързани с резер-вациите на infobg@suncoastvilla.com
Sun Coast Villas, Bulgaria Sun Coast Villas, Bulgaria Sun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas, Bulgaria Lemongroup.net
Както е публику-вано в САЩ вест-ника "The Washing-ton Post", България е определена като четвъртата "най-търсена" ...
Sun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas, Bulgaria
Вчера България беше назована като най-популя-рната многообе-щаваща дестина-ция за британския турист. Източно-европейската страна...
Sun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas ООД ще участва на предстоящото международно изложение "The Property Investor Show" от 17-ти до 19-ти Септември 2004...
Sun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas, Bulgaria