Sun Coast Villas, Bulgaria Sun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, Bulgaria
>
Sun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas, Bulgaria
Село Свети Влас, намиращо се до курорта Слън-чев Бряг - Несебър, е една от най-бързо раз-виващите се общини в България. Слънчев Бряг е курортна зона, която се състои от множество хотели, нощни клубове, магазини и ресторанти. Плажът в курорта е дълъг 8 км (5 мили) и се слави със ситния си пясък и разработената зона със шезлонги и чадъри. На юг от Слънчев Бряг е разположено древното "отровно село" Несебър. Понастоящем свързано със сушата чрез издигнат път над водата, като градът е основан около 72 г. след Христа като Римски гарнизон. През 2 век след Христа тракийската цивилизация построила град с името Месембрия. През 510 г. след Христа Дорийците колонизирали града, а през 680 г. след Христа градът преминал под управлението на Българските Византийски императори. През 1956 г. градът станал архитектурна и архео-логическа забележителност. Все още могат да се видят портата и укрепленията, датиращи от 3 и 4 век след Христа. Все още стоят и много Визан-тийски църкви от 5 и 6 век след Христа. През Българския възрожденски период след 1878 г. са били построени уникални къщи на брега на Черноморието в Несебър. През последните 10 години Несебър се е превърнал в едно от мес-тата, който се посещават най-често от туристи.

Свети Влас бързо се превърна във "вила цен-търа" на региона Слънчев Бряг - Несебър. Ня-колко комплекса от вили вече са построени в района, като търсенето далеч надвишава пред-лагането. Изчислено е, че приблизително 70% от всички сгради, които се строят в момента, са продадени предварително още преди строежът им да е започнал. Понастоящем Свети Влас е много повече от подходящо място за строеж на почивни апартаменти на българското Черно-морие. Ако България се присъедини към Евро-пейския Съюз, както се очаква в края на 2007 г., се очаква значително повишаване в стой-ността на българските недвижими имоти, като почивните апартаменти се очаква да са водещи в това отношение и да достигнат най-висока сто-йност.

Ако имате нужда от повече информация относно Свети Влас и зоната в непосредствена близост, ние Ви препоръчваме да посетите следните сайтове:


СНИМКИ ОТ РЕГИОНА
Sun Coast Villas, Bulgaria
Входа на Стария Несебър
Sun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, Bulgaria
кликнете на снимката за да я увеличите

Ако желаете повече информация специално за св.Влас и околностите препоръчваме следните сайтове:
Sun Coast Villas, Bulgaria
www.nessebar.net

Официалният сайт на Несебър.
Sun Coast Villas, Bulgaria
www.sunny-beach.com

Официалният сайт на Слънчев Бряг.
Sun Coast Villas, Bulgaria
get.info.bg

Добър сайт за информация
относно Българскоро Черноморие.
Sun Coast Villas, Bulgaria Sun Coast Villas, Bulgaria Sun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas, Bulgaria Lemongroup.net
Както е публику-вано в САЩ вест-ника "The Washing-ton Post", България е определена като четвъртата "най-търсена" ...
Sun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas, Bulgaria
Вчера България беше назована като най-популя-рната многообе-щаваща дестина-ция за британския турист. Източно-европейската страна...
Sun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas ООД ще участва на предстоящото международно изложение "The Property Investor Show" от 17-ти до 19-ти Септември 2004...
Sun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas, Bulgaria