Sun Coast Villas, Bulgaria Sun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, Bulgaria
>
Sun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, BulgariaSun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas ООД е италиано-американско съвместно предприятие, регистрирано в България и основано с цел изграждане на проекти за куро-ртни селища в България. Ръководителите на Sun Coast Villas имат опит в изграждането и обновя-ването на проекти в множество държави, включително Съединените Щати, Обединеното Кралство, Русия и България.

Целта на Sun Coast Villas ООД е да разработва и изгражда комплекси от апартаменти и вили за ле-товници в България, които отговарят на установе-ните в западна Европа стандарти. Откривайки близки и популярни сред туристите места, Sun Coast Villas ООД има възможността да предложи апартаменти и вили, които са идеални за инвести-ционни имоти. Всъщност, Sun Coast Villas разра-ботва компания, която може да помага на клиен-тите при наемане и пласиране на пазара на тех-ните имоти, когато същите не се употребяват.

Услугите на Sun Coast Villas ООД се простират далеч отвъд простите отношения "купувач-прода-вач". Ние в Sun Coast Villas можем да помогнем на вас - нашия клиент, във всеки аспект на процеса на закупуване и дори по-надалеч. Например, ние осъзнаваме, че лесна задача, такава като обзаве-ждането на вашия апартамент или вила, може да бъде истинско предизвикателство. Тук, ние можем да предложим на клиентите си помощ за закупува-не на цялото обзавеждане директно от фабриките в България чрез Sun Coast Villas, тъй като един от директорите на фирмата се занимава с износ на мебели.

Нашият главен офис се намира в Пловдив, Бълга-рия. Моля, не се колебайте да се свържете с някой от нас в Sun Coast Villas ООД, ако имате някакви въпроси. Можете да откриете нашите адреси като натиснете бутона "Контакти" в нашата заглавна страница.


Sun Coast Villas ООД ще излезе на пазара през март 2004 г. потърсете ни на следените изложения:
Sun Coast Villas, Bulgaria
www.secondhome.nl
Second Home International Изложение,
Utrecht Holland, 05 - 07 Март, 2004.
Павильон C44
Sun Coast Villas, Bulgaria
www.propertyinvestor.co.uk
The Property Investor Show, Изложение, London, England, 17– 19 Септември 2004.
Тел. +44 ( 0 ) 20 8877 3636
Повече изложения са планирани за есента, като те ще бъдат обявени в уеб-сайта на фирмата.
Sun Coast Villas, Bulgaria Sun Coast Villas, Bulgaria Sun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas, Bulgaria
Както е публику-вано в САЩ вест-ника "The Washing-ton Post", България е определена като четвъртата "най-търсена" ...
Sun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas, Bulgaria
Вчера България беше назована като най-популя-рната многообе-щаваща дестина-ция за британския турист. Източно-европейската страна...
Sun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas ООД ще участва на предстоящото международно изложение "The Property Investor Show" от 17-ти до 19-ти Септември 2004...
Sun Coast Villas, Bulgaria
Sun Coast Villas, Bulgaria
Lemongroup.net